यी फरक उपलब्ध स्क्रिन रिडरहरू हुन्:
स्क्रीन रीडर वेबसाइट किसिम
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.in सित्तै
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org सित्तै
System Access To Go http://www.satogo.com/ सित्तै